Formativno spremljanje

OŠ Preserje pri Radomljah je partner Eekhout Academy pri organizaciji mednarodnega seminarja Assessment and evaluation for effective learning, v okviru Erasmuplus inservice training. Seminar bo potekal med 25. februarjem in 2. marcem. Informacije na povezavi: http://www.erasmusplus-ist.eu/assessment. Povabljeni so tudi slovenski učitelji, število mest je omejeno.


OŠ Preserje pri Radomljah že od leta 2005 vpeljuje formativno spremljanje. Posamezni elementi samoregulacije so vpeljani po celotni vertikali. Učenci začnejo s samopresojo že v prvem razredu.

V letu 2016/17 smo ponovno poživili dejavnosti na področju uvajanja formativnega spremljanja. Erasmus+ projekt na temo formativnega spremljanja v letu 2015/2016 (http://os-preserjeradomlje.splet.arnes.si/erasmus-k1-staff-mobility/), ki smo ga zelo uspešno zaključili, nam je dal novega zagona. V skupini je trenutno 17 učiteljev. Imamo redna mesečna srečanja, ob katerih izmenjujemo ideje, izkušnje, poročamo o uspelih akcijah v razredu, reflektiramo in se podpiramo. Imamo tudi možno podporo vodstva.

Ker ve letošnjem letu ne bo organizirane tržnice znanja, so na šoli možne hospitacije. Kontaktirajte vodstvo šole.

Mateja Peršolja, profesor matematike in fizike ter vodja formativnega spremljanja in Tržnic znanja


PROGRAM SEMINARJA FORMATIVNO SPREMLJANJE

Sreda, 23. 11.2016

 • 8.00 zbor v knjižnici OŠ Preserje pri Radomljah in napotki za delo
 • 8.20 – 10.00 hospitacija: Formativno spremljanje v 2. razredu (vmes odmor 15 min in priložnost za vprašanja)
 • 10.00 – 10.25 odmor (kava)
 • 10.25 – 12.00 formativno spremljanje na predmetni stopnji (matematika)
 • 12.00 – 13.00 kosilo
 • 13.00 – 14.30 refleksija, prvi del delavnic FS (teoretični uvod, diagnostika, postavljanje meril)
 • 15.00 – 16.00 drugi del delavnic FS (samopresoja, ocenjevanje, izkušnje iz tujine, zaključek)

Tudi, če potekajo hospitacije na razredni stopnji pri opismenjevanju oz. okolju in na predmetni stopnji pri matematiki, je seminar primeren za vse učitelje osnovnih in srednjih šol. Ob hospitacijah dobimo navdih in ideje za izpeljavo prakse, delavnice pa bodo podrte s primeri iz različnih področij.

Kotizacija 20 €.

Prijave na: mateja.persolja@guest.arnes.si

Podatki za prijavo: ime, priimek, polni naslov šole in podatki o plačniku (naslov, davčna). E-račun bo poslala OŠ Preserje pri Radomljah.

Število prijav je omejeno na 10.

Naslednja možnost za hospitacije bo pozimi 2017. Datum bo objavljen na tej strani.


SREČANJE MREŽE ŠOL

22. aprila 2013 se je na OŠ Preserje pri Radomljah odvijalo 2. srečanje mrže šol za Didaktiko ocenejvanja znanja. Srečanja se je udeležilo 25 učiteljev iz 4 različnih šol, ki so predstavili svoj delo na formativnem spremljanju znanja. Srečanju se je pridružila konzulentka ZRSŠ dr. Natalija Komljanc.

Počasi se obliukuje skupina učiteljev, ki si na tem področju zares želi narediti premik. Udeleženci so bili s srečanjem zadovoljni, saj iz takih srečanj odhajajo polni navdiha in novih idej za delo. Skenili smo, da se ponovno srečamo v prihodenjem šolskem letu (november 2013 in april 2014).

Mateja Peršolja,

vodja regijskega centra


SREČANJE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAZVOJ DIDAKTIKE OCENJEVANJA ZNANJA

V torek, 5.2.2013 je na OŠ Preserje pri Radomljah potekalo srečanje regijskega centra za Razvoj didaktike ocenjevanja znanja. Srečanja se je udeležilo 15 učiteljev iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo, OŠ Sevnica, OŠ Venclja Perka, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Alojzija Šuštarja. Srečanju se je kot strokovna konzulentka pridružila dr. Natalija Komljanc.

Beseda je tekla o načinih spremljanja in ocenjevanja znanja. Učitelji so predstavili primere dobre prakse, si izmenjali izkušnje in ideje, na temo povratna informacija. Srečanje je bilo zelo učinkovito, saj smo slišali veliko dobrih idej. Zmenili smo se, da se ponovno srečamo zadnji teden v aprilu, v sredo, ob 14.30.

 

Vabljeni, da se pridružite mreži šol!

Koordinatorka: Mateja Peršolja


FORMATIVNO SPREMLJANJE IN RAZVOJ DIDAKTIKE OCENJEVANJA ZNANJA 2012/13

Skupina za razvoj didaktike ocenjevanja znanja se bo srečevala vsaka dva meseca. Vsak od članov skupine bo izvajal lastno raziskavo (cil – načrt – izvedba – refleksija z učenci in skupino, povratna informacija staršev). Na skupinah bomo poročali kaj smo izpeljali in kako na mje uspelo. Na tak način smo ugotovili, da dobro poteka izmnjava idej in nadgrajevanje dela (posameznika, skupine in šole).

Letos se bomo posvetili opazovanju spremmemb našega poučevanja ter si bomo beležili kazalnike ter hranili ključne dokaze .

Na srečanjih bova s Kristino izvedli dve delavnici o procesu formativnega spremljanja.

Izpeljali bomo tudi srečanje regijskega centra in nanj povabili šole iz mreže.

Izpeljali bomo tržnico znanja. Ker bi jo radi izpeljali v vsakem primeru, bomo v primeru manjšega števila prijav tržnico izpeljali v petek 19. 10., namesto v soboto 20.10. 2012.

Mateja Peršolja

 


ŠOLSKEM LETU LETU 2010/11 SMO ČLANI RAZVOJNE SKUPINE ZA DIDAKTIKO OCENJEVANJA ZNANJA

 1. Pripravili srečanja

 • 7 srečanj razvojne skupine
 • 1 srečanje razvojnega centra s konzulentkama ZRSŠ
 • 8 sestankov za samorazvoj šole
 • 3 srečanja in refleksija samorazvoja šole v manjši skupini z Natalijo Komljanc.

 2. Pripravili gostovanja šol in usposabljanja za zunanje:

 • OŠ Šempeter pri Gorici
 • OŠ Preserje pod Krimom
 • OŠ Rodica
 • OŠ Danile Kumar – mednarodni oddelek
 • OŠ Venclja Perka
 • OŠ  iz Dolenjske (ravnateljica ga. Kolar Matoda)
 • OŠ Luis Adamič Grosuplje

3. Organizirali TRŽNICO ZNANJA. Na tržnici je bilo 20 referatov in okrog 110 učiteljev iz vse Slovenije, vsaj 10 je bilo prispevkov naše šole.

 • Sodelovali in sooblikovali posvet Glasserjeva šola na Slovenskem.
 • Oblikovali 2×2 delavnici za usposabljanje učiteljev na seminarju ZRSŠ Od formativnega spremljanja do ocenjevanja znanja
 • Svoje delo smo predstavili na mednarodnem posvetu Assessment for learning  in 21. century, 23. in 24. 5. 2011, Ohrid
 • 4. Članki in objave: Objavili 2 članka in 5 krajših prispevkov v obliki novic.

Oglasili smo se pri predlogih za Belo knjigo (posvet, pripombe in članek).

5. Predstavitve na drugih šolah: 4 predavanja in predstavitve za zunanje (OŠ Krmelj, OŠ Mokronog, OŠ Šempeter pri Gorici, OŠ Preserje pod Krimom).

6. Naša usposabljanja

Obiskali smo mednarodno šolo (8 učiteljic). Enkrat smo se skupinsko srečali z dr. Natalijo Komljanc in reflektirali naše delo.

7. Bistveni povzetki dela in novost 

 • Razširitev skupine in vključitev vseh, ki delajo na kvaliteti in razvoju procesa učenja (ne glede na usmeritev) in si želijo podeliti ideje
 • Razvoj portfolia pri matematiki
 • Celostno učenje in medpredmetno povezovanje (ni drobljenja na predmete)
 • Dokončno opuščanje učbenikov in delovnih zvezkov v prvi triadi, projektno učenje
 • Kakovostne predstavitve našega dela in pozitivne povratnie informacije zunanjih (nam omogočajo prepoznavanje naših kvalitet)
 • Vsako leto več želja po obisku naše šole, ogledu dela, podelitvi izkušenj in želja po strokovnem usposabljanju v smeri naše vizije
 • Samorazvoj šole
 • »zagnali« medsebojne hospitacije
 1. 8. KAKO NAPREJ V LETU 2012.
 • Sodelovanje z ZRSŠ (posveti, seminarji, konzulentstvo)
 • Vodenje razvojnega centra (srečanja učiteljev z namenom povezovanja in izmenjave idej – oktober, februar).
 • Organizacija tržnice znanja (februar ali marec)
 • Naša gostovanja na drugih šolah in drugih šol pri nas (celo leto glede na želje).
 • Usposabljanje v obliki seminarja za zunanje (april ali maj).

Zapisala: Mateja Peršolja

Radomlje, 31.8.2011


RAZVOJ V LETU 2011/12

Skupina, ki se ji v filozofiji in razmišljanju pridružujejo novi člani je začrtala svoje delo v avgustu.
V oktobru smo si izmenjali ideje na prvem srečanju. Svoje ideje izmenjujemo tudi preko priprav, opisov ur preko e-pošte in viroiv iz spleta. Opravili smo prve predstavitve ur za starše in hospitacije.

SREČANJE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAZVOJ DIDAKTIKE OCENJEVANJA ZNANJA

Je potekalo na OŠ Preserje pri Radomljah, 20. oktobra 2011. Pridružili so se nam učitelji OŠ Rodica, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Venclja Perka in konzulentka ZRSŠ,  dr. Natalija Komljanc.
Izmenjali smo si ideje o načinih spremljanje in ocenjevanja znanja. Razrešili nekaj dilem, se opogumili, da bomo ustvarjalno raziskovali naprej.
Naslednje srečanje predvidevamo v februarju po zimskih počitnicah.

Mateja Peršolja


FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA

OŠ Preserje pri Radomljah je v letu 2010 eden iz med centrov projekta Razvoj didaktike ocenjevanja znanja. Pokrivamo šole iz Ljubljane in okolice. V okviru centra smo imeli srečanja s konzulentkama ZRSŠ Vineto Ržen in Ado Holcar v mesecu marcu. Naslednje srečanje je planirano v oktobru. Med tem časom tečejo akcije na šolah in povezovanja med šolami. Vabljeni k sodelovanju, povezovanju in na obisk naše spletne strani

sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja

ali nam pišite na naslov: mateja.persolja@guest.arnes.si

RAZVOJ DIDAKTIKE NA PODROČJU OCENJEVANJA ZNANJA

Razvojna skupina na OŠ Preserje pri Radomljah nadaljuje z razvojnim projektom pod okriljem Zavoda za šolstvo. Formalni vodja projekta je ravnateljica Ana Nuša Kern. Razvojno skupino vodi Mateja Peršolja. V njej sodelujejo še: Ruška Zupančič, Maja Zobavnik, Manca Mihelčič, Uroš Križanič, Olga Šraja Kristan, Monika Švigelj, Kristina Ferel, Tatjana Ilovar, Barbala Hvastja, Katja Saksida, Ivi Klopčič, Boštjan Domjanič, Simona Mauko.

V tem šolskem letu bomo ideje in spoznanja preteklih treh let širili med kolege in na sosednji šoli, ki sta se nam priključili v projektu. Člani projektne skupine objavljajo ideje in dobro prakso v različnih revijah in sodelujejo pri izobraževanju učiteljev v Formativnem spremljanju preko seminarjev Zavoda za šolstvo. Spoznanja si izmenjujemo na rednih mesečnih srečanjih skupine in ob mesdebojnih hospitacijah.

Naše delo lahko podrobneje spremljate na spletni strani:

http://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanjaRAZVOJ DIDAKTIKE OCENJEVANJA ZNANJA (FORMATIVNO SPREMLJANJE UČENČEVEGA NAPREDKA)

 STANJE

Projekt poteka na šoli že četrto leto. V projektu sodeluje 12 učiteljev aktivno, precej ostalih se poslužuje posameznih elementov formativnega spremljanja učenčevega napredka. V tem času smo razvili kar nekaj novosti in inovacij.

CILJI IN VIZIJA

 • Želimo, da bi večina učiteljev šole spremljala napredek posameznika preko njegovega dela. Ob tem vsak učenec izhaja iz sebe, znanja, prepričanj, ki jih ima, jih razvija in gradi, učitelj pa ga ob tem spremlja, mu daje nasvete za napredek in izboljšanje.
 • Zmanjašanje behaviorističnih oblik spremljanja in poučevanja.
 • Poleg šolskega kurikula želimo razvijati tudi globalni, regionalni in osebni kurikul otroka in učitelja.
 • Razvijanje otrokove in učiteljeve odličnosti (presežkov), ne le doseganja standardov in ciljev.
 • Delo z učiteljskim zborom pri samorazvoju in samoregulaciji napredka, delo z razvojno slupino in delo posameznika z osebnimi konzultacijami. Zunanji svetovalec je dr. Natalija Komljanc.

KAZALNIKI in STANDARDI

 • Pogostejše dajanje informacij v obliki navodila za izboljšanje znanja, ne le ocene.
 • Preseganje ciljev in standardov učnega načrta za učenca in inovativnost in ustvarjalnost učitelje, ki se kaže pri razvijanju drugačnih oblik dela z učenci, novih inovativnih pristopov (ne le naloženo delo in pridnost).
 • Učenci znajo opraviti smopresojo in samoregulirajo učenje (vedenje), gonilo je notranja motivacija.

STARTEGIJE

 • Delo z razvojno skupino v obliki dvomesečnih srečanj in refleksij.
 • Delo s posameznikom v obliki osebnih konzultacij in akcijskega raziskovanja v akcijskih krogih).
 • Obiski na drugih šolah in drugih šol pri nas (refleksije).
 • Delo z učiteljskim zborom na konferencah in konzultacije z dr. Komljančevo.
 • Srečanja regijskega centra za RAP.
 • Nosilec Ana Nuša Kern, vodja Mateja Peršolja
 • Sodelujoči: Barbara Hvastija, Ruška Zupančič, Simona Mauko, Kristina Ferel, Ivi Klopčič, Monika Švigelj, Manca Mihelčič, Tatjana Ilovar, Boštjan Domjanič, Uroš Križanič

SPREMLJANJE

 • Skupne refleksije
 • Hospitacije
 • Kritično prijateljstvo
 • Akcijeko raziskovanje
 • Triangulacija
 • Zunanji obiski in povratne informacije

FINANČNI PLAN

 • Redna srečanja do 10 ur
 • Delo posameznika (raziskovanje, članki) od 10 – 40 ur
 • Udeležba na regijskih srečanjih, obiski na drugih šolah, posveti (do 2 na posameznika)

EVALVACIJA

Poteka na zadnjem srečanju skupine oz. ob zaključku projekta na državni ravni, kjer lahko opravimo primerjavo z ostalimi sodelujočimi.

PREDSTAVITEV

S članki, referati in poročanji v regijskem centru in na nivoju države.

 Mateja Peršolja


AKTIVNOSTI SEPTEMBER – NOVEMBER

September:

 • Srečanje razvojne skupine, poročanje o osebnih načrtih za letos, načrt dela skupine

Oktober:

 • Sooblikovanje delavnica za smorazvoj šole – načrt za aktiv.
 • Srečanje in refleksija o samorazvoju šole z dr. Natalijo Komljanc, ZRSŠ.
 • Obisk in hospitacije na mednarodnem oddelku OŠ Danile Kumar v Ljubljani, skupn refleksija na temo spremljanja učenčevega napredka.
 • Sooblikovanje, predavanje in vodenje delavnic na seminarju ZRSŠ Od formativnega spremljanja do ocenjevanja znanja.
 • Objava članka v ameriški reviji
 • International Journal of Choice Theory and Reality Therapy: An On-Line Journal Vol. XXX No. 1 Fall, 2010 z naslovom: FORMATIVE MONITORING of STUDENTS’ PROGRESS BASED ON CHOICE THEORY

November:

 • Oblikovanje razvojnega tima in njegovih nalog.
 • Srečanje regijskega centra na naši šoli, skupna refleksija o delu.
 • Sooblikovanje, predavanje in vodenje delavnic na seminarju ZRSŠ Od formativnega spremljanja do ocenjevanja znanja.

NAČRT ZA NAPREJ

 • Skupna refleksija vodij projektov – december.
 • Udeležba na posvetu o Glasserjevi kakovostni šoli, Bled, marec 2011.
 • Udeležba na drugih posvetih.
 • Pisanje člankov, širjenje ideje.
 • Izmenjave izkušenj z nastopi in hospitacijami drugih šol.
 • Razširitev in posodobitev spletne strani projekta.