Formativno spremljanje

OŠ Preserje pri Radomljah že od leta 2005 vpeljuje formativno spremljanje. Posamezni elementi samoregulacije so vpeljani po celotni vertikali. Učenci začnejo s samopresojo že v prvem razredu.

V letu 2016/17 smo ponovno poživili dejavnosti na področju uvajanja formativnega spremljanja. Erasmus+ projekt na temo formativnega spremljanja v letu 2015/2016 (http://os-preserjeradomlje.splet.arnes.si/erasmus-k1-staff-mobility/), ki smo ga zelo uspešno zaključili, nam je dal novega zagona. Po potrebi učiteljica Kristina Ferel organizira predavanja, delavnice in srečanja, ob katerih izmenjujemo ideje, izkušnje, poročamo o uspelih akcijah v razredu, reflektiramo in se podpiramo. Imamo tudi podporo vodstva.

Zaradi negotovosti glede širjenja virusa covid-19 v letošnjem letu ne bo organizirana tržnice znanja. So pa na šoli možne hospitacije. Kontaktirajte vodstvo šole.