Šolski koledar

Semestri
1. semester 1. 9. 2021–31. 1. 2022
2. semester 1. 2. 2022–15. 6. 2022 – zaključek pouka za 9. razrede
1. 2. 2022–24. 6. 2022 – zaključek pouka za ostale razrede

Pouk

  • Od 1. do 9. razreda pouk poteka v dopoldanskem času.
  • Oddelki podaljšanega bivanja od 12.00 do 17.00.
  • Jutranje varstvo je zagotovljeno od 6.15 do začetka pouka.

Počitnice/prosti dnevi

  • Jesenske počitnice od 25. 10. 2021 do 1. 11. 2021,
  • novoletne počitnice od 25. 12. 2021 do 2. 1. 2022,
  • 7. 2. 2022 – pouka prosti dan,
  • zimske počitnice od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022,
  • majske počitnice od 27. 4. 2022 do 2. 5. 2022.

Vsak učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do 5 dni.
Starši morajo prošnjo nasloviti na gospo ravnateljico teden dni pred odsotnostjo. Prošnjo učenec lahko odda razredniku, ki jo nato posreduje ravnateljici.

Starše prosimo, da spoštujejo pravilnik zaradi dobrega počutja svojega otroka v šoli.