Šolski koledar

Semestri
1. semester 1. 9. 2022–31. 1. 2023
2. semester 1. 2. 2023–15. 6. 2023 – zaključek pouka za 9. razrede
1. 2. 2023–24. 6. 2023 – zaključek pouka za ostale razrede
Pouk
  • Od 1. do 9. razreda pouk poteka v dopoldanskem času.
  • Oddelki podaljšanega bivanja potekajo od 12.00 do 17.00.
  • Jutranje varstvo je zagotovljeno od 6.15 do začetka pouka.
Počitnice
  • Jesenske počitnice od 31. 10. 2022 do 4. 11. 2022,
  • novoletne počitnice od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023,
  • zimske počitnice od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023,
  • majske počitnice od 27. 4. 2023 do 2. 5. 2023.

Vsak učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do 5 dni.
Starši morajo prošnjo nasloviti na gospo ravnateljico teden dni pred odsotnostjo. Prošnjo učenec lahko odda razredniku, ki jo nato posreduje ravnateljici.
Starše prosimo, da spoštujejo pravilnik zaradi dobrega počutja svojega otroka v šoli.

 
Popravni izpiti
Od 16. 6. do 29. 6. 2023 – 1. rok Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda
Od 26. 6. do 7. 7. 2023 – 1. rok Predmetni in popravni izpiti za učence 7. in 8. razreda
Od 18. 8. do 31. 8. 2023 – 2. rok Predmetni in popravni izpiti za vse učence
 
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
Od 3. maja do 15. junija 2023 Prvi rok za devetošolce
Od 3. maja do 23. junija 2023 Prvi rok  za vse ostale
Od 18. avgusta do 31. avgusta 2023 Drugi rok za vse učence