NPZ

Nacinalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Učenci opravljajo NPZ v šoli, v katero so vključeni.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

 • slovenščine,
 • matematike,
 • angleščine.

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

 • slovenščine,
 • matematike,
 • 3. predmeta, ki ga določi ministrica z izdajo sklepa 1. septembra.

Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov. V istem dnevu lahko učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. 

NPZ se v 6. in 9. razredu izvede v enem roku (ni več dodatnega roka). Letošnje šolsko leto bodo preizkusi za 6. in 9. razred:

 • sreda, 4. maj 2022 – slovenščina
 • petek, 6. maj 2022 – matematika
 • torek, 10. maj 2021 – angleščina za 6. razred ter 3. predmet za 9. razred
  Za našo šolo je bila izbrana kemija.

Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov. Do obojega bodo lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in EMŠO učenca na spletni strani http://npz.ric.si

Vpogled v ovrednotene naloge za 9. razred bo od 31. 5. 2022 do vključno 2. 6. 2022. Vpogled za 6. razrede pa od 7. 6. 2022 do vključno 9. 6. 2022

Učenci bodo pravočasno obveščeni o samem poteku preizkusa.

Povezava na strani Republiškega izpitnega centra, kjer najdete dodatne informacije o nacinalnem preverjaju znanja in naloge iz preteklih let: