NPZ

Nacinaln preverjanje znanja (NPZ) je zunanje preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Učenci opravljajo NPZ v šoli, v katero so vključeni.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • angleščine.

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • 3. predmeta, ki ga določi ministrica z izdajo sklepa 1. septembra.

Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov. V istem dnevu lahko učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. 

NPZ se v 6. in 9. razredu izvede v enem roku (ni več dodatnega roka). Letošnje šolsko leto bodo preizkusi za 6. in 9. razred:

  • torek, 4. maj 2021 – slovenščina
  • četrtek, 6. maj 2021 – matematika
  • ponedeljek, 10. maj 2021 – angleščina za 6. razred ter 3. predmet – angleščina za 9. razred

Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov. Do obojega bodo lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in EMŠO učenca na spletni strani http://npz.ric.si

Učenci bodo pravočasno obveščeni o samem poteku preizkusa.

Povezava na strani Republiškega izpitnega centra, kjer najdete dodatne informacije o nacinalnem preverjaju znanja in naloge iz preteklih let: