Svet šole

marec 2020 – OŠ Olge MegličČLANI SVETA ŠOLE

Predstavniki šole:

 • Tanja Kastelic- predsednica
 • Barbara Črnak Rešek
 • Petra Gostinčar
 • Greta Grošelj
 • Katja Saksida

Predstavniki staršev:

 • Robert Piščanc
 • Blaž Jamšek
 • Ana Pinterič Zorec

Predstavniki občine:

 • Marjeta Rode
 • mag. Majda Pučnik
 • Aleksandra Borštnar Maček

Poslovnik sveta zavoda

DOKUMENTI 2022

Analiza anket o počutju 2021/22