OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAHElektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev


Dežurni telefon OPB – 040 760 746.
Telefonska številka je namenjena zgolj za potrebe OPB-ja. 


ŠVN – obvestilo

Petošolci so srečno prispeli na Kope in že uživajo v zimskih radostih.


NUJNO OBVESTILO

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ)  obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga šole pripravijo, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajo skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnejo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.


Obveščamo vas, da se je s 1. 12. 2021 spremenila številka našega transakcijskega računa.
Nova številka je SI56 0110 0600 8355 603.


ODDELKI V KARANTENI


V torek, 5. 10. 2021, smo v Ajdovščini s strani JSKD prejeli laskavi naziv

N A J  K U L T U R N A  Š O L A  2021.

Vsem učencem, mentorjem, staršem in zaposlenim na šoli se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč, sodelovanje in vsa prizadevanja, ki jih dnevno vlagate  v to, da je kultura postala naš način življenja in ne zgolj projekt.

Ana Nuša Kern, ravnateljica


Teorija izbire – osnovne informacije za starše, Teorija izbire – zloženka


Učbeniki in delovni zvezki ter potrebščine za šolsko leto_2021/2022  


Navodila za uveljavljanje pravic regresirane šolske prehrane

UKREPANJE OB ZNAKIH OKUŽBE PRI UČENCU V ŠOLI
  1. Šola obvesti starše.
  2. Učenec počaka ločen od drugih (pri službenem vhodu/izhodu), pokrit z masko, uporablja samo določene sanitarije, ki jih v tem času ne sme uporabljati nihče drug.
  3. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki se odloči glede testiranja.
  4. Če je test POZITIVEN, starši o tem obvestijo šolo in ravnajo v skladu z napotki zdravnika.
  5. Starši so dolžni o zdravstvenem stanju otroka obvestiti razrednika.
  6. Učenec se lahko vrne v šolo, ko mu to dovoli osebni zdravnik.


SPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo vas, da ne fotografirate ali snemate učencev pri šolskih dejavnostih, razen seveda svojega, saj to ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in GDRP.
Hvala.

Ana Nuša Kern, prof., ravnateljica


Spoštovani starši,

opažamo, da na pločniku na VIII. ulici (ob športnem igrišču na zahodni strani šole) parkirate tako, da je otrokom, ki prihajajo z Gajeve in VIII. ulice, onemogočena varna pot v šolo.
Prosim vas, da to, kar želite za svoje otroke, torej varno pot v šolo, omogočite tudi drugim otrokom.
Pločnik ni parkirišče.
Hvala, ker boste upoštevali prometne predpise in poskrbeli za svojo varnost in varnost naših in vaših otrok.

Ana Nuša Kern, ravnateljica


Spletna stran – ZPMS Domžale