OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

Almanah 2021


Naložbo v IKT opremo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Elektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev


Spoštovani starši!

Sporočamo vam, da so učenci srečno prispeli v šolo v naravi v Portorož.


UKREPANJE OB ZNAKIH OKUŽBE PRI UČENCU V ŠOLI
  1. Šola obvesti starše.
  2. Učenec počaka ločen od drugih (pri službenem vhodu/izhodu), pokrit z masko, uporablja samo določene sanitarije, ki jih v tem času ne sme uporabljati nihče drug.
  3. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki se odloči glede testiranja.
  4. Če je test POZITIVEN, starši o tem obvestijo šolo in ravnajo v skladu z napotki zdravnika.
  5. Starši so dolžni o zdravstvenem stanju otroka obvestiti razrednika.
  6. Učenec se lahko vrne v šolo, ko mu to dovoli osebni zdravnik.

Obvestilo staršem – covid

Obvestilo za starše ob pojavu bolezni


SPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo vas, da ne fotografirate ali snemate učencev pri šolskih dejavnostih, razen seveda svojega, saj to ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in GDRP.
Hvala.

Ana Nuša Kern, prof., ravnateljica


Spoštovani starši,

med počitnicami so zgradili pločnik s prehodom za pešce na VIII. ulici (ob športnem igrišču na zahodni strani šole). Za ta pločnik smo se dolgo dogovarjali s pristojnimi in zdaj je končno zgrajen. Opažamo pa, da na njem parkirate tako, da je otrokom, ki prihajajo z Gajeve in VIII. ulice, ponovno onemogočena varna pot v šolo.
Prosim vas, da to, kar želite za svoje otroke, torej varno pot v šolo, omogočite tudi drugim otrokom.

Pločnik ni parkirišče.

Hvala, ker boste upoštevali prometne predpise in poskrbeli za svojo varnost in varnost naših in vaših otrok.

Ana Nuša Kern, ravnateljicaSpletna stran – ZPMS Domžale

Vesele počitnice in poletne aktivnosti CZM

Zveza prijateljev mladine Domžale organizira v času poletnih počitnic letovanja na morju in v gorah
Otroci, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje bodo imeli ugodnejšo ceno. Prijavnice za zdravstveno letovanje boste dobili od 10. 5. 2021 dalje pri zdravnikih v zdravstvenem domu.
ZPM Domžale organizira tudi letovanja brez zdravstvenega predloga, kjer pa je polna cena letovanja.
Prav tako se lahko na letovanje prijavijo otroci iz socialno ogroženih družin; za njih bo letovanje deloma ali v celoti brezplačno. Prijavnice dobite pri šolski svetovalni službi.
Vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko ZPM Domžale:  041 367 808  ali 01 721 27 91 ali pišete na zpm.domzale@siol.net.
Roditeljski sestanek bo 16. 6. 2021, ob 17. uri (povabilo bo objavljeno na spletni strani ZPM Domžale).