OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

Naložbo v IKT opremo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Elektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev

Urnik brezplačnih športnih interesnih dejavnosti
 Obvestilo za učence razaredne stopnje (1. do 5. razreda)

Obveščamo vas, da bo pouk za učence na razredni stopnji v prihodnjem tednu, od 19. 10. do 23. 10., potekal nespremenjeno, in sicer po urniku. Poskrbljeno bo za jutranje varstvo, redni pouk, neobvezne izbirne predmete in podaljšano bivanje. Interesne dejavnosti bodo odpadle. Po ustaljenem urniku bo potekal tudi prevoz učencev s kombijem.

Obvestilo za učence predmetne stopnje (6. do 9. razreda)

V ponedeljek, 19. 10. 2020, začenjamo s poukom na daljavo za učence predmetne stopnje, in sicer od 6. do 9. razreda. Pouk bo potekal po urniku, torej bodo imeli učenci predure, redni pouk, obvezne in neobvezne predmete, razredno uro. Vse gradivo (navodila, razlage in delovni listi) bodo objavljeni v spletnih učilnicah v vsebini delovnega tedna. Učenci poznajo protokol uporabe spletnih učilnic. V kolikor bi imel še kdo težave, naj obvesti razrednika, da mu bo lahko nudil pomoč. Učenci naj bodo pozorni na Zoom konference, o katerih bodo obveščeni po spletnih učilnicah v tabeli, ki se nahaja v aktualnih navodilih delovnega tedna.
Učenci 8. in 9. razreda, ki so razporejeni v heterogene skupine, imajo gradivo naloženo v vsebini delovnega tedna za posamezni predmet in skupino.
Z učenci, ki so upravičeni do dodatne strokovne pomoči, bodo stopile v stik učiteljice DSP-ja, da se bodo dogovorili o nadaljnji pomoči.
Verjamemo, da bo čas učenja na daljavo potekal brez zapletov. V primeru kakršnih koli težav stopite v stik z razrednikom po ustaljeni poti – e-pošti.

V upanju, da se bomo lahko čim prej lahko vrnili v varno delovno okolje, vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica:
Ana Nuša Kern, prof.                                                                             Računalniško opismenjevanje

Leta 2019/20 sem z učenci tretjih razredov začel projekt računalniškega opismenjevanja. Zaradi razglašene epidemije covid-19 smo z delom nadaljevali v mesecu oktobru novega šolskega leta 2020/21.

S tretješolci se tedensko srečujemo ob torkih v računalniški učilnici, kjer nadaljujemo delo preteklega šolskega leta. Opažam številne vrzeli v znanju, ki so posledica pozabljanja zaradi prekinjenega procesa usvajanja računalniškega opismenjevanja v lanskem šolskem letu.

Na podlagi preverjanja znanja in ugotavljanja predznanja sem spremenil potek poučevanja in ga prilagodil trenutni ravni znanja učencev. Na začetku so učenci preko didaktičnih iger spoznavali tipkovnico do faze, da so jo približno usvojili. Naslednji koraki bodo temeljili na učenju uporabe šolskih spletnih strani (spletnih učilnic), kjer jih vedno čakajo navodila za učenje v računalniški učilnici.

Poudarek dajem predvsem uporabi logičnega razmišljanja in samostojnega dela ob sledenju pisnih navodil, kar, glede na izkušnje, povzroča največ težav.

Tomaž Pajnič z razredniki tretjih razredov


UKREPANJE OB ZNAKIH OKUŽBE PRI UČENCU V ŠOLI
  1. Šola obvesti starše.
  2. Učenec počaka ločen od drugih (pri službenem vhodu/izhodu), pokrit z masko, uporablja samo določene sanitarije, ki jih v tem času ne sme uporabljati nihče drug.
  3. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki se odloči glede testiranja.
  4. Če je test POZITIVEN, starši o tem obvestijo šolo in ravnajo v skladu z napotki zdravnika.
  5. Starši so dolžni o zdravstvenem stanju otroka obvestiti razrednika.
  6. Učenec se lahko vrne v šolo, ko mu to dovoli osebni zdravnik.

Obvestilo staršem – covid


SPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo vas, da ne fotografirate ali snemate učencev pri šolskih dejavnostih, razen seveda svojega, saj to ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in GDRP.
Hvala.

Ana Nuša Kern, prof., ravnateljica


Spoštovani starši,

med počitnicami so zgradili pločnik s prehodom za pešce na VIII. ulici (ob športnem igrišču na zahodni strani šole). Za ta pločnik smo se dolgo dogovarjali s pristojnimi in zdaj je končno zgrajen. Opažamo pa, da na njem parkirate tako, da je otrokom, ki prihajajo z Gajeve in VIII. ulice, ponovno onemogočena varna pot v šolo.
Prosim vas, da to, kar želite za svoje otroke, torej varno pot v šolo, omogočite tudi drugim otrokom.

Pločnik ni parkirišče.

Hvala, ker boste upoštevali prometne predpise in poskrbeli za svojo varnost in varnost naših in vaših otrok.

Ana Nuša Kern, ravnateljicaSpletna stran – ZPMS Domžale