OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAHElektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev

Dežurni telefon OPB 040 760 746.


Obveščamo vas, da se s 1. 12. 2021 spremeni številka našega transakcijskega računa.
Nova številka je SI56 0110 0600 8355 603.


Zbiralna akcija papirja bo v četrtek, 9. 12. 2021 in petek, 10. 12. 2021. Kontejner bo stal pri prizidku od četrtka od 7h do petka do 13h.
Izkupiček od zbranega papirja je namenjen šolskemu skladu.

Hvala!


Od leta 1992 v Sloveniji praznujemo dan reformacije, ki je zelo pomemben praznik za slovensko kulturo in jezik.  Da je 31. oktober resnično poseben dan, nam sporočajo osmošolci naše šole.

Intervju s Primožem Trubarjem

Prijeten praznični ogled vam želimo!


V torek, 5. 10. 2021, smo v Ajdovščini s strani JSKD prejeli laskavi naziv

N A J  K U L T U R N A  Š O L A  2021.

Vsem učencem, mentorjem, staršem in zaposlenim na šoli se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč, sodelovanje in vsa prizadevanja, ki jih dnevno vlagate  v to, da je kultura postala naš način življenja in ne zgolj projekt.

Ana Nuša Kern, ravnateljica


NTC na OŠ Preserje pri Radomljah


Teorija izbire – osnovne informacije za starše

Teorija izbire – zloženka

Prijava na delavnice teorije izbire za starše


Učbeniki in delovni zvezki ter potrebščine za šolsko leto_2021/2022  


Navodila za uveljavljanje pravic regresirane šolske prehrane

Izbor literarnih del za Cankarjevo tekmovanje 2021


UKREPANJE OB ZNAKIH OKUŽBE PRI UČENCU V ŠOLI
  1. Šola obvesti starše.
  2. Učenec počaka ločen od drugih (pri službenem vhodu/izhodu), pokrit z masko, uporablja samo določene sanitarije, ki jih v tem času ne sme uporabljati nihče drug.
  3. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki se odloči glede testiranja.
  4. Če je test POZITIVEN, starši o tem obvestijo šolo in ravnajo v skladu z napotki zdravnika.
  5. Starši so dolžni o zdravstvenem stanju otroka obvestiti razrednika.
  6. Učenec se lahko vrne v šolo, ko mu to dovoli osebni zdravnik.

Obvestilo staršem – covid

Obvestilo za starše ob pojavu bolezniSPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo vas, da ne fotografirate ali snemate učencev pri šolskih dejavnostih, razen seveda svojega, saj to ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in GDRP.
Hvala.

Ana Nuša Kern, prof., ravnateljica


Spoštovani starši,

opažamo, da na pločniku na VIII. ulici (ob športnem igrišču na zahodni strani šole) parkirate tako, da je otrokom, ki prihajajo z Gajeve in VIII. ulice, onemogočena varna pot v šolo.
Prosim vas, da to, kar želite za svoje otroke, torej varno pot v šolo, omogočite tudi drugim otrokom.

Pločnik ni parkirišče.

Hvala, ker boste upoštevali prometne predpise in poskrbeli za svojo varnost in varnost naših in vaših otrok.

Ana Nuša Kern, ravnateljica


Spletna stran – ZPMS Domžale