OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAHElektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev

Spoštovani!

Obveščamo vas o novih telefonskih številkah:

TAJNIŠTVO ………………………01 444 05 55
RAČUNOVODSTVO ………… 01 444 05 42
KNJIŽNICA………………………..01 444 05 40
KUHINJA ……………………….…01 444 05 45

Pomočnici ravnateljice:
JASMINA POGAČNIK ………..01 444 05 44
TINA VERBANČIČ……………..01 444 05 56


Šolska knjižnica odpira svoja vrata za izposojo v ponedeljek, 13. 9. 2021. Urnik izposoje bo prilagojen trenutnim razmeram in bo obešen na vratih šolske knjižnice.

Amanda Pokorn, knjižničarka


Teorija izbire – osnovne informacije za starše

Teorija izbire – zloženka

Prijava na delavnice teorije izbire za starše


Šolski prevozi

Obveščamo vas, da je potrebno do 2. 9. 2021, oddati vlogo za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza za učence vozače, ki so do tega opravičeni. Vlogo lahko pošljete po navadni pošti ali jo poskenirate in posredujete na tajnistvo@os-preserjeradomlje.si.
Več …

Vloga za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza za učence vozače

Učbeniki in delovni zvezki ter potrebščine za šolsko leto_2021/2022


Navodila za uveljavljanje pravic regresirane šolske prehrane

Izbor literarnih del za Cankarjevo tekmovanje 2021


UKREPANJE OB ZNAKIH OKUŽBE PRI UČENCU V ŠOLI
  1. Šola obvesti starše.
  2. Učenec počaka ločen od drugih (pri službenem vhodu/izhodu), pokrit z masko, uporablja samo določene sanitarije, ki jih v tem času ne sme uporabljati nihče drug.
  3. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki se odloči glede testiranja.
  4. Če je test POZITIVEN, starši o tem obvestijo šolo in ravnajo v skladu z napotki zdravnika.
  5. Starši so dolžni o zdravstvenem stanju otroka obvestiti razrednika.
  6. Učenec se lahko vrne v šolo, ko mu to dovoli osebni zdravnik.

Obvestilo staršem – covid

Obvestilo za starše ob pojavu bolezniSPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo vas, da ne fotografirate ali snemate učencev pri šolskih dejavnostih, razen seveda svojega, saj to ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in GDRP.
Hvala.

Ana Nuša Kern, prof., ravnateljica


Spoštovani starši,

med počitnicami so zgradili pločnik s prehodom za pešce na VIII. ulici (ob športnem igrišču na zahodni strani šole). Za ta pločnik smo se dolgo dogovarjali s pristojnimi in zdaj je končno zgrajen. Opažamo pa, da na njem parkirate tako, da je otrokom, ki prihajajo z Gajeve in VIII. ulice, ponovno onemogočena varna pot v šolo.
Prosim vas, da to, kar želite za svoje otroke, torej varno pot v šolo, omogočite tudi drugim otrokom.

Pločnik ni parkirišče.

Hvala, ker boste upoštevali prometne predpise in poskrbeli za svojo varnost in varnost naših in vaših otrok.

Ana Nuša Kern, ravnateljicaSpletna stran – ZPMS Domžale

Vesele počitnice in poletne aktivnosti CZM

Zveza prijateljev mladine Domžale organizira v času poletnih počitnic letovanja na morju in v gorah
Otroci, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje bodo imeli ugodnejšo ceno. Prijavnice za zdravstveno letovanje boste dobili od 10. 5. 2021 dalje pri zdravnikih v zdravstvenem domu.
ZPM Domžale organizira tudi letovanja brez zdravstvenega predloga, kjer pa je polna cena letovanja.
Prav tako se lahko na letovanje prijavijo otroci iz socialno ogroženih družin; za njih bo letovanje deloma ali v celoti brezplačno. Prijavnice dobite pri šolski svetovalni službi.
Vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko ZPM Domžale:  041 367 808  ali 01 721 27 91 ali pišete na zpm.domzale@siol.net.
Roditeljski sestanek bo 16. 6. 2021, ob 17. uri (povabilo bo objavljeno na spletni strani ZPM Domžale).