OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAHElektronski naslovi učiteljev in strokovnih delavcev

Spoštovani!

Obveščamo vas o novih telefonskih številkah:                                      Pomočnici ravnateljice:

TAJNIŠTVO ………………………01 444 05 55                                                JASMINA POGAČNIK ………..01 444 05 44
RAČUNOVODSTVO ………… 01 444 05 42                                               TINA VERBANČIČ……………..01 444 05 56
KNJIŽNICA………………………..01 444 05 40
KUHINJA ……………………….…01 444 05 45


V torek, 5. 10. 2021, smo v Ajdovščini s strani JSKD prejeli laskavi naziv

N A J  K U L T U R N A  Š O L A  2021.

Vsem učencem, mentorjem, staršem in zaposlenim na šoli se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč, sodelovanje in vsa prizadevanja, ki jih dnevno vlagate  v to, da je kultura postala naš način življenja in ne zgolj projekt.

Ana Nuša Kern, ravnateljica


NTC NA OŠ PRESERJE za prvošolce


Teorija izbire – osnovne informacije za starše

Teorija izbire – zloženka

Prijava na delavnice teorije izbire za starše


 

Učbeniki in delovni zvezki ter potrebščine za šolsko leto_2021/2022  


Navodila za uveljavljanje pravic regresirane šolske prehrane

Izbor literarnih del za Cankarjevo tekmovanje 2021


UKREPANJE OB ZNAKIH OKUŽBE PRI UČENCU V ŠOLI
  1. Šola obvesti starše.
  2. Učenec počaka ločen od drugih (pri službenem vhodu/izhodu), pokrit z masko, uporablja samo določene sanitarije, ki jih v tem času ne sme uporabljati nihče drug.
  3. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki se odloči glede testiranja.
  4. Če je test POZITIVEN, starši o tem obvestijo šolo in ravnajo v skladu z napotki zdravnika.
  5. Starši so dolžni o zdravstvenem stanju otroka obvestiti razrednika.
  6. Učenec se lahko vrne v šolo, ko mu to dovoli osebni zdravnik.

Obvestilo staršem – covid

Obvestilo za starše ob pojavu bolezniSPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo vas, da ne fotografirate ali snemate učencev pri šolskih dejavnostih, razen seveda svojega, saj to ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov in GDRP.
Hvala.

Ana Nuša Kern, prof., ravnateljica


Spoštovani starši,

opažamo, da na pločniku na VIII. ulici (ob športnem igrišču na zahodni strani šole) parkirate tako, da je otrokom, ki prihajajo z Gajeve in VIII. ulice, onemogočena varna pot v šolo.
Prosim vas, da to, kar želite za svoje otroke, torej varno pot v šolo, omogočite tudi drugim otrokom.

Pločnik ni parkirišče.

Hvala, ker boste upoštevali prometne predpise in poskrbeli za svojo varnost in varnost naših in vaših otrok.

Ana Nuša Kern, ravnateljica


Spletna stran – ZPMS Domžale