Konvergentna pedagogika

INTEGRACIJA TUJEGA JEZIKA V PRVI IN DRUGI TRIADI

S ponosom lahko rečemo, da je integracija tujega jezika  na naši šoli postala del šolskega vsakdana.

Na tak način letošnje šolsko leto »rastejo in se bogatijo«  vsi učenci od prvega do četrtega razreda, seveda svojim letom primerno.  Kot začetek je mogoče najpomembnejša jezikovna kopel, ki bistveno pripomore h gradnji razumevanja – ne le tujega, temveč tudi maternega jezika. Poleg pravljic in zgodbic so  sestavni del našega učenja seveda še pesmice, izštevanke, rime, igre vlog … Vsako nadaljnje leto učenja učencem prinese nove izzive: nove situacije, bogatejše besedišče, prepoznavanje zapisa besed, branje krajših in daljših besedil, lasten zapis sprva besed, nato celo obnov ali lastnih zgodb in še in še…

Pri učenju na drugačen, še aktivnejši način nam pomaga izraz telesa ob glasbi, kjer razvijamo sposobnosti poslušanja, občutek za ritem, se orientiramo v prostoru, se učimo organizacije, izražamo svoja čustva, če povzamemo: pridobivamo sposobnosti, ki nam bodo v življenju vedno in povsod v pomoč.

Vsako naše srečanje je droben korak na poti naše želje, da bi bili v smislu pregovora »Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.« siti vse življenje.

Nataša Puhner