Vpis v SŠ in štipendije


Povezave:

MERILA ZA ZOIS-ovo ŠTIPENDIJO

V tem šolskem letu, je prišlo do spremembe zakonodaje za pridobivanje Zois-ove štipendije.

Za ZOIS-ovo štipendijo se lahko prijavijo vsi učenci, ki so se vpisali v srednjo šolo in so dosegli izjemne dosežke:

1. Učni uspeh: v 9. razredu ima je učenec dosegel povprečno oceno najmanj 4.7

 1. Izjemni dosežki:
  • najvišja mesta na državnem tekmovanju v znanju, na tekmovanju mladih glasbenikov in mladih baletnih plesalcev,
  • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
  • udeležba na mednarodnih tekmovanjih po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti.

POSTOPEK:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje (naslov: Dunajska  22, Ljubljana, telefon 080 81 21, spletna stran www.sklad-kadri.si), vsako leto najkasneje do konca junija na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter na državnem portalu e-uprava, objavi JAVNI POZIV ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ZOISOVE ŠTIPENDIJE. Takrat so navedeni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije, merila in zahtevana dokumentacija, ki jo morajo kandidati priložiti ter okvirna višina sredstev, ki je na razpolago. Prav tako je zapisan rok, do katerega morajo biti predložene vloge (okvirno v začetku septembra).

Kandidati se predlagajo sami, torej tisti, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje.

Prva vloga mora vsebovati:

 • vlogo,
 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program (izda ga srednja šola),
 • dokazilo o šolskem uspehu (spričevalo 9. razreda, upošteva se povprečje ocen vseh predmetov),
 • dokazilo o izjemnih dosežkih, ki niso starejši od dveh let šteto od dneva objave poziva; vsak dosežek se lahko uveljavi le enkrat (to so srebrna in zlata priznanja na tekmovanjih znanja).Štipendijo bodo prejeli tisti, ki bodo izkazali boljši seštevek ocen in točk s tekmovanj:

Izbor kandidatov:

 • najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo od 1. do vključno 3. mesta in se točkujejo z 10 točkami,
 • zlato priznanje na državnem tekmovanju se točkuje s 5 točkami,
 • srebrno priznanje na državnem tekmovanju se točkuje z 2 točkama.

PREJEMNIK VSAKO LETO IZKAZUJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV –  POVPREČNE OCENE (srednja šola 4.1, fakulteta 8.5), ALI IMA IZJEMNE DOSEŽKE.Veliko koristnih informacij dobite na spodnjih povezavah

Na tej spletni strani boste zagotovo dobili skoraj vse informacije http://www.mojaizbira.si.

Na enem mestu vam je ponujen preprost in učinkovit dostop do informacij, ki vam bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

 

Informacije o poklicih

OPISI POKLICEV

Na tej strani boste našli abecedni seznam in opise vseh poklicev

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

 

MOJA IZBIRA – PREDSTAVITEV POKLICEV

Na tem mestu si lahko ogledaš opise 482 poklicev, ki so trenutno zbrani v bazi.

http://www.mojaizbira.si/vsebina/poklici.htm

 

NAJBOLJ ISKANI POKLICI

http://www.srednjesolskivpisnik.si/deficitarni-poklici-sluzbe/najbolj-iskani-poklici-2012/

 

RAČUNALNIŠKI PROGRAM »KAM IN KAKO«

Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši?

Interaktivni računalniški program za izbor poklicev

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

 

Srednje šole v Sloveniji

Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo. Tu so tudi povezave na spletne strani srednjih šol, kjer boste izvedeli marsikaj o šoli.

 

DIJAŠKI.NET

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

 

Štipendiranje

Zoisove in kadrovske štipendije

http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije, kdo je upravičen, kaj moramo storiti, da lahko za njo kandidiramo

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1098

 

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji – shematski prikaz

http://static.dijaski.net/files/solski-sistem/solski.sistem.v.sloveniji.pdf

 

e-Svetovanje

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx