TEKMOVANJA V ZNANJU 2017/2018

PREDMET

TEKMOVANJE

UČITELJ – IZVAJALEC

PRIPRAVE

DA/NE

ŠTEVILO UR ZA PRIPRAVO V ČASU REDNEGA POUKA PRI DODATNEM POUKU PRI INTERESNI SAMOSTOJNE PRIPRAVE UČENCA OB SREČANJIH Z MENTORJEM
1.      RAZRED
KRESNIČKA – naravoslovje učitelji 1. r DA 10 DA DA
KENGURU – matematika učitelji 1. r DA 5 DA
2.      RAZRED
KRESNIČKA – naravoslovje učitelji 2. r DA 9 DA
KENGURU – matematika učitelji 2. r DA 5 DA
RAČUNANJE JE IGRA učitelji 2. r DA vse leto DA
3.      RAZRED
RAČUNANJE JE IGRA učitelji 3. r DA 5 DA GGU
VEGOVO TEKMOVANJE učitelji 3. r DA 5 GGU
4.      RAZRED
CANKARJEVO TEKMOVANJE Ozimek, Saksida DA 5 – 10 DA po dogovoru
VEGOVO TEKMOVANJE Ozimek, Saksida, Szillich Debevec DA 15 DA po dogovoru
LOGIKA Ozimek DA September DA po dogovoru
5.      RAZRED
CANKARJEVO TEKMOVANJE Lužar DA 12 DA GGU po dogovoru
VEGOVO TEKMOVANJE Lužar DA 35 DA DA po dogovoru
LOGIKA Lužar DA 8 DA DA po dogovoru
NARAVOSLOVJE Grošelj, Lužar DA 20 DA DA po dogovoru
PREDMETNA STOPNJA
CANKARJEVO TEKMOVANJE slovenisti DA 20 DA
VEGOVO TEKMOVANJE matematiki DA 35 DA po dogovoru
LOGIKA Zunanji izvajalec DA 12 DA
ANGLEŠČINA Ozimek Nosan, Kavka DA

8. r – 25

9. r – 20

DA
ZGODOVINA Steiner DA 35 DA
GEOGRAFIJA Kosten Zabret DA 35 DA
KEMIJA Škarja DA

8. r – 5

9. r – 32

9. r –  DA za državno po potrebi
FIZIKA Maze DA 35 DA
BIOLOGIJA Mikuž DA 5 po dogovoru
ASTRONOMIJA Napast DA 5 po dogovoru
VESELA ŠOLA Osolin DA 5 po dogovoru
PRVAKI ZNANJA Cotman DA 15 DA
DIABETES Mikuž DA 5