Kontakt

Svetovalna delavka: Ana Aškerc, magistrica psihologije
Telefonska številka: 01 444 05 43
e-pošta: ana.askerc@os-preserjeradomlje.si

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojne in preventivne dejavnosti,
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Osnovna področja dela

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj,
  • poklicna orientacija,
  • šolanje,
  • socialno-ekonomske stiske.