Svet šole

ČLANI SVETA ŠOLE

Predstavniki šole:

 • Nataša Žlindra – predsednica
 • Nataša Cotman
 • Barbara Črnak Rešek
 • Petra Gostinčar
 • Sonja Škarja

Predstavniki staršev:

 • Robert Piščanc
 • Blaž Jamšek
 • Boris Gabrič

Predstavniki občine:

 • Marjeta Rode
 • Majda Pučnik Rudl
 • Aleksandra Borštnar Maček

Poslovnik sveta zavoda