Delo svetovalne službe poteka vsak dan od 7.30 do 14.30. Svetovalna delavka, ga. Metka Čižmek ureja naslednja področja:

–  vpis v 1. razred osnovne in 1. letnik srednje šole,

–  vodenje regresirane prehrane,

–  pogovori s posamezniki,

–  sodelovanje z razredniki,

–  delo s starši,

–  sodelovanje z zunanjimi institucijami,

–  tečaj o učenju.

Svetovalna delavka je tudi avtorica publikacij o učenju, ki jih vsako leto prejmejo prvošolci.

Opomnik za lažje prepoznavanje nadarjenih učencev

Že dolgo spremljamo delo učencev, njihov razvoj, njihove pristope k delu in učenju in različnim aktivnostim. Vedno znova nas presenečajo z izvirnostjo, domišljijo, razmišljanjem.

To so učenci, ki izstopajo iz povprečja in prav je, da smo na njih pozorni, predvsem pa, da jim omogočimo pogoje v katerih se bodo laže razvijali in nadgrajevali znanje, spretnosti in razvijali svojo osebnost.

Nadarjenost je duševni proces, ki povezuje predhodno nepovezane koncepte, ideje ali izkušnje v nov kontekst ali novo idejo. Ustvarjalnost se kaže z več vidikov:

  • preko osebnosti ustvarjalca
  • preko ustvarjalnega procesa
  • preko ustvarjalnega produkta.

Za lažje opazovanje in evidentiranje smo pripravili opomnik, ki se sklada z merili za identifikacijo nadarjenega učenca. Želimo Vam ga predstaviti, da bi tudi Vi starši laže spremljali svojega otroka.

opomnik za nadarjene.pdf